Ấm Tư Đình

Giá: Liên hệ

  • Ấm Tư Đình
  • Chuẩn dáng cổ
  • Chế tác: Cố Dược Quân
  • Thủ công chế
  • Đất chu nê
  • Dung tích: 200ml
Danh mục: Từ khóa: