Tam Túc Nhũ Đỉnh

Giá: Liên hệ

  • Tam Túc Nhũ Đỉnh
  • Chế tác: Cố Dược Quân
  • Toàn thủ công chế
  • Đất nguyên khoáng chu nê Hoàng Long Sơn
  • Dung tích: 360 ml
Danh mục: