Tây Thi Tử Nê

Giá: Liên hệ

✅ Chế tác: Bán thủ công
✅ Nghệ nhân: Tần Vĩnh Cường
✅ Xuất sứ: Nghi Hưng
✅ Chất đất: Tử Nê
✅ Lưới lọc: Lọc tổ ong
✅ Dung tích: 250 ml
✅ Thuộc loại: Quần ẩm
✅ Công năng: Ấm hoàn thiện rất tốt, Nắp khít, Dòng nước tròn, đẹp, chảy mạnh, cắt nước tốt, rót nước không bị leo.
(Có đầy đủ hộp và giấy chứng nhận xuất xứ của nghệ nhân)